Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2014

boyofdynamite
11:51
9680 e51c 390
W.Broniewski 

Reposted fromdecepcion decepcion viaain ain
boyofdynamite
11:51
Wierzę, że jeszcze gdzieś się spotkamy
Reposted fromlabellavita labellavita viaain ain
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
boyofdynamite
11:51
Głębia emocjonalna powoduje, że masz ambiwalentny stosunek do rzeczywistości, coś lubisz i nie lubisz, kochasz kogoś i nienawidzisz jednocześnie, pragniesz czegoś i jednocześnie się boisz.
— Danuta Golec, psycholog
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaain ain
boyofdynamite
11:51
2374 cc65 390
Reposted fromhungerfactory hungerfactory viaain ain
boyofdynamite
11:50
Reposted fromWonderWoman13 WonderWoman13 viaain ain
boyofdynamite
11:50
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło: "Chmiel na bezsenność, a sen - na bezmiłość. Poduszkę z chmielu gdy sobie umościsz, Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viaain ain
boyofdynamite
11:50
9085 1315 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viaain ain
boyofdynamite
11:50
7270 dc0e 390
Reposted fromnenya nenya viaain ain
boyofdynamite
11:49
  • me:hey maybe today's gonna be a good day
  • hair:no
  • family:no
  • school:no
  • life:no
Reposted fromrisky risky viaain ain
boyofdynamite
11:49
Budzę się każdego ranka i nic mi nie wychodzi. wszyscy w okół sobie radzą, tylko nie ja. chce być lepsza a nie jestem nawet wystarczająca.
— moblo
Reposted fromwordshurt wordshurt viaain ain
boyofdynamite
11:49
Nie wiadomo, co może się dziać w umyśle człowieka, który nic nie mówi
— "Mój styl jazdy"
Reposted fromhatemyself hatemyself viaain ain
boyofdynamite
11:49
Nie bierz tego do siebie, ale...Na początku nie jestem zbyt gadatliwa. Więc jak nie będę rozmawiać, to nie dlatego, że Cię nie lubię, ale dlatego, że wolę zachować to dla siebie.
— The Truth About Emanuel
Reposted fromdelightedd delightedd viaain ain
boyofdynamite
11:49
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viaain ain
boyofdynamite
11:49
5924 867a 390
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaain ain
11:49
7460 8236 390
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viaain ain
11:48
4135 13e9 390

i tak w kółko 

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaain ain
boyofdynamite
11:48
0928 89d0 390
Reposted fromdead-inside dead-inside viaain ain
boyofdynamite
11:48
3252 5dde 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaain ain
boyofdynamite
11:48
1802 d1f3 390
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaain ain
boyofdynamite
11:48
[...] wszyscy wrażliwi ludzie cierpią. To jest nieuchronne.
— Maria Nurowska - Innego życia nie będzie
Reposted frompuella13 puella13 viaain ain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...